НАСЛОВНА

ЗА НАС
- Технички карактеристики
- Дистрибутивен систем
- Контакти

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Брошури за ефикасно греење

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИ
- Пријавете дефект
- Листа на затворени објекти
- Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРИКЛУЧУВАЊЕ

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ И БРОШУРИ

ЛИНКОВИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕСТУВАЊА ОД РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

- Фотографии од компанијата
- Изведба на секундар

КОНТАКТИ

 

 

Грижа за потрошувачите

 

Ве информираме за начинот на пријавување на дефекти и рекламации за квалитет на греење:

  • Можност да оставите звучна порака на 4 ISDN линии на бројот 3076200 и современа автоматска централа која ги снима Вашите пораки и повратно Ве информира на телефонскиот број од кој сте се јавиле или на оној кој ќе го оставите во пораката.
  • Можност рекламацијата да ја пријавите преку вебсајтот на Топлификација: http://toplif.com.mk. Откако ќе изберете македонски јазик,  во централниот дел на главната страна се наоѓа поле !!!ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ И РЕКЛАМАЦИИ. Клик на овој текст Ве води на страна на која можете да ги видите објекти кои се во моментот затворени поради дефект или отклонувањето на дефектот е во тек, а под нив и копче кое Ве води на формуларот за пријава.
  • Можност рекламацијата да ја пријавите преку СМС порака на броевите: 071260300, 075496662, 078205820

 Напоменуваме дека нема разлика во приоритетот на обработка на пораката и предавањето на извршување на терен според начинот на пријавување.

Приоритет имаат рекламациите за течење, а сите останати се обработуваат по редоследот по кој пристигнуваат.

Ве молиме да ги користите ИСКЛУЧИВО овие начини за пријавување на дефекти и рекламации за квалитет на греење.

Забелешките на ефиксноста и квалитетот на нашето постапување по Вашите пријави Ве молиме да ги доставите во писмена форма кај вашиот Снабдувач или на адреса: Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје, ул. Лондонска бб, 1000 Скопје.