НАСЛОВНА

ЗА НАС
- Технички карактеристики
- Дистрибутивен систем
- Контакти

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Брошури за ефикасно греење

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИ
- Пријавете дефект
- Листа на затворени објекти
- Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРИКЛУЧУВАЊЕ

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ И БРОШУРИ

ЛИНКОВИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕСТУВАЊА ОД РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

- Фотографии од компанијата
- Изведба на секундар

КОНТАКТИ

 

 

Контакти

Дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје

Адреса: Лондонска б.б.  1000 Скопје
Телефон: 02/3097-715
Факс: 02/3076-736
E-mail: kontakt@distribucijanatoplina.mk

Поважни телефони

Рекламации
02/3076-200

Проектантско одделение
(канцеларија бр.102)
02/3097-633

Надзор и прием на дистрибутивна мрежа - Димитар Чичов, дипл.маш.инж.
(канцеларија бр.211)
02/3097-727

Избор и прием на топлински станици - Филип Серафимов, дипл.маш.инж.
(канцеларија бр.211)
02/3097-727