НАСЛОВНА

ЗА НАС
- Технички карактеристики
- Дистрибутивен систем
- Контакти

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Брошури за ефикасно греење

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИ
- Пријавете дефект
- Листа на затворени објекти
- Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРИКЛУЧУВАЊЕ

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ И БРОШУРИ

ЛИНКОВИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕСТУВАЊА ОД РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

- Фотографии од компанијата
- Изведба на секундар

КОНТАКТИ

 

 

Линкови

 

ГРУПАЦИЈА ТОПЛИФИКАЦИЈА

Tоплификација АД - Скопје - www.toplif.com.mk
Снабдување Исток ДООЕЛ - Скопје - www.snabduvanjeistok.mk
Снабдување Запад ДООЕЛ - Скопје - www.snabduvanjezapad.mk
Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје - www.snabduvanjecentar.mk
Скопје Север АД - Скопје - www.skopjesever.com.mk
Производство на топлина ДООЕЛ - Скопје - www.pts.mk
Tоплификација Инженеринг ДООЕЛ - Скопје - www.toplifikacija-ing.mk , mail: info@toplifikacija-ing.mk  Телефон: 3097601, 3097615 Факс: 3076057  Адреса: ул. Лондонска бб, СКОПЈЕ
Дејности: ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ И НАДЗОР ВО МАШИНСТВО

Сервиси за греење ДООЕЛ - Скопје - toplif@toplif.com.mk | sig@toplif.com.mk
Телефон: 02/3097712; 02/3097724; 02/3097662
Факс: 02/ 3076057
Адреса: Лондонска бб
Град: СКОПЈЕ


ОСТАНАТИ

ТЕ-ТО АД - Скопје - www.te-to.com.mk
Регулаторна комисија за енергетика на РМ - www.erc.org.mk
Здружение на енергетичарите на Македонија - www.zemak.mk
Агенција за енергетика на РМ - www.ea.gov.mk
Организација на потрошувачите на Македонија - www.opm.org.mk
Машински Факултет - Скопје - www.mf.edu.mk

 

ПРИЈАТЕЛИ

Tоплификација Одржување АД - Скопје
Телефон: 02/3097600
Факс: 02/ 3076057
Адреса: Лондонска бб
Град: СКОПЈЕ
www.toplif.com.mk | toplif@toplif.com.mk