НАСЛОВНА

ЗА НАС
- Технички карактеристики
- Дистрибутивен систем
- Контакти

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Брошури за ефикасно греење

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИ
- Пријавете дефект
- Листа на затворени објекти
- Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРИКЛУЧУВАЊЕ

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ И БРОШУРИ

ЛИНКОВИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕСТУВАЊА ОД РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

- Фотографии од компанијата
- Изведба на секундар

КОНТАКТИ

 

 

Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

Согласно Мрежните правила , член 24 , потенцијалниот корисникот на дистрибутивниот систем целата постапка за приклучување треба да ја реализира согласно Посебните технички услови за проектирање и приклучување.

Информација за реализираните фази и оние кои недостасуваат за да се добие термин за приклучување, се евидентирани во списокот кој можете да го симнете на следниот линк

Download *.Excel (15 KB)